תרבות תורנית

מחלקת תרבות תורנית בעיר הוקמה על ידי המועצה הדתית ועוסקת במגוון רחב של נושאים תורניים לטובת הציבור הדתי בעיר, ומפעילה:

 • רשת ישיבות לימי בין הזמנים לאברכים ובני ישיבות
 • רשת "אבות ובנים" המרכזי הפועל מידי שבת בעשרות בתי הכנסת בעיר
 • אירועי תרבות תורניים ברחבי העיר בתי הכנסת
 • שבתות קהילה
 • הפעלת בית הוראה ומענה לשאלות הלכתיות
 • פעילות ענפה בקרב בני העדה האתיופית
 • קורס עזרה ראשונה לגבאי בתי הכנסת
 • ארגון "ושננתם" לעילוי נשמת רבני העיר
 • הדרכה פרטנית לכלות בשיתוף עם ארגון "להב"
 • חלוקת מלגות לאברכים ובני ישיבות לקראת חג פסח
 • הפקת כנסים ואירועי תרבות תורניים
 • נסיעה לקברי צדיקים והילולת הרשב"י במירון
 • תמיכה בקיום שיעורים ושיחות התחזקות מותאמים לאופי הקהילות

אנו פועלים בכל העת להגדיל את הפעילות למען הרבות כבוד שמים כבוד התורה ולומדיה ותפילתנו שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה

רשימת רבני השכונות

שם פרטי ומששפחהתוארכתובתפאלפון
הרב חיים נחמיאס שליט"ארב שכונהרח' קרן היסוד 12/3 אשקלון054-8438434
הרב אליהו לוי שליט"ארב שכונהרח' דולב 33 אשקלון050-5323688
הרב גד פיניש שליט"ארב שכונהרח' הרב יצחק ניסים 94 אשקלון050-4161731
הרב אילן מדהני שליט"ארב קהילה אתיופיתרח' אפרים 30 אשקלון 050-3778100

רשימת בתי כנסת

בית כנסת ליוצאי תימןרח' זרעית
נר מאיריהדות ספרד 9 נווה דקלים

אוהל יצחק ומשההעבודה 4
אוהל מועדליד בזק
אוהל שמעוןרח' ו' 1224
בית אלרח' העליה
בית יעקב לעולי טורקיהמתנס כצנלסון
חתם סופררמז 1
עולי צפון אפריקהרח' גבעון 10
עץ החייםשוק ערוני
שערי ישועהרח' הכרם
שערי ניצחוןרח' העבודה

גבורי ישראלרח' אורט
המרכזי אפרידררח' זונבנד 3
חמדאלי כהן
יד עמוסבית ספר סיני
מגן אברהםבית אל 13 (סיטי)
משכן בכורהשייטת 10
משכן יעקברחוב המציל היהודי 4
נועם יצחקרח' הקיקיון אפרידר
פאר ישראלרח' הקיקיון
פאר יצחקהרב מימון 28
קהילת נצח ישראלשביל הראל יעקב ת.ד 5041
שבות יעקברח' אורט
תפארת יוחאירח' קרייתי
תפארת ישראלרח' אלי כהן
תפילת ראובןרח' הנשיא 97
מאירבן גוריון
ישיבת אוריתאורט 19

אהבת ציוןר. אשכול רח' א. עזרא
אוהל יעקב ויצחקהעבודה 4 ר. אשכול
אמא שואבהר.אשכול 315/5
בית יעקברמת אשכול
מגדל עוזרח' עמנואל 2032
נצח ישראלרמת אשכול
קהילת יעקברמת אשכול 2044/6
שובה השלוםרמת אשכול 206/7
נווה צדקרמת אשכול 1

אביר יעקבז'בוטינסקי 299
אגודת אחיםאפרים צור
אהבת תורהשכ' שמשון א'
אוהל יעקבסמטת ר' חיים בן עטר
אוהל שמעוןההסתדרות 16 ת.ד 7257
אור בית דודרח' עוזיאל 68 מקלט
אור החייםיוספטל
אור חדשאפרים צור
אור ישראלרח' יוספטל
אם הבניםעתיקות ב' ת.ד 7118
אמת לדודהסתדרות פינת יהודה הלוי
אלי כהןאפרים 40
ביה"ס רוגזיןביה"ס רוגזין
בית אבות הלפריןעתיקות אבשלום חביב 6
בית אברהםשפירא 740/1
בית אהרוןשי עגנון 187/30
בית אחיעזרשי עגנון 10
בית אלרח' שפירא מקלט 724
בית דודההסתדרות 32
בית הלויההסתדרות
בית יוסףניצנים 718/10
בית ישראלרח' יהודה הלוי
בית פנחסשמשון ג'
בני ציון עולי אירןרח' יוספטל אחרי קופ"ח ביאליק
ברזיליבית חולים ברזילי
ברית אברהםרח' משה
בעל שם טוב
מגן דוד עולי הודו
דוד המלךאפרים צור
דוד המלךליד ביה"ס מעיין
היכל דודשפירא פינת יוספטל
הרב שלום שבזיעתיקות ב' 115/1
זה השער לה'שמשון ב' 147
טולדנורח' יהודה הלוי 24
ישורוןעתיקות ג'
מגן דוד לעולי הודובעל שם טוב
מדרש עולי אלג'ירצ'רנחובסקי 12
מיכאל הקטןרח' ברגר 666/2
מקדש מלךהעוגן 7
משכן חייל
משכן מסעודרח' י.ל פרץ מקלט 73
משכן שמעוןגבעת הפרחים
נווה שלוםקרן היסוד
ספר תיסליתעתיקות
ע"ש אבא חיים הרשטר ז"ל קהלתי איתיופיהרח' שפירא 64
ע"ש דוד עמוררח' יעקב איגר
עזרא הסופרשמשון 57/א
עטרת ציוןעולי הגרדום
עטרת ראובן גמליאלרח' ההסתדרות ליד קופ"ח
על שם משכן חייםרח' בן עטר
ע"ש חכם אהרון בוטראשוילידוד ברגר
עץ החייםרח' הסופרים היהודים 10/2
צדיקי ספישמשון ליד בלוק 267
קורבנות השואהשמשון יהודה הלוי
ר' דוד בן ברוךרח' עוזיאל
ר' דוד ומשהחתם סופר 25
ר' יצחק אבוחציראאפרים צור
ר' יצחק בן ואלידשמשון ג'
ר' מאיר בעל הנסשמשון ליד בלוק 1022
רעיםעתיקות ב' 103/1
רשב"יאפרים צור 403
רשב"ישפירא אחרי בלוק 747/10
שארית הפליטהשמשון א'
שבות ישראלנאות אשקלון
שערי צדקעתיקות ב' 116/1
שערי ציוןדוד ברגר
שערי רחמיםרח' מנדלה מוכר ספרים
שערי רצון בני ישראל
שערי תימןההסתדרות 32
תורה ותפילהרח' שפירא 6
תפילה למשהשמשון

אביר יעקברח' המרד 4
אהבת ציוןאבן עזרא א/6
אוהבי ישראלשיבת ציון
אוהל יוסףג.ציון הנביאים
אליהו הנביאהשופטים ככר ברק 5 ג.ציון
ארם נהריםגבעת ציון ת.ד 37
בית מאיר ומשהג.ציון 1240/1
הרמב"םרח' חי טייב ליד ביה"ס רמב"ם
יעקב אבוחצירארח' המרד 4
ישני חברון ע"ש ר'
ברוך סבג
רח' השופטים 2
מצמיח ישועהג.ציון רח' ר' רחמים בוקרא
מרום ציוןגבעת ציון
משכן שמעוןרח' אורי אליאב
משכני עליון ע"ש הרמח"לרח' דניאל מקלט 24
נוה הרואה-משכן מיכאלשביל יואב 6 שכון דרום
נווה שלוםחגי 24
סוכת לויתןגבעת ציון
עולי פרס ע"ש אלי כהןג.ציון רח' אפרים 500/ב
עולל בבלפינת גורדון
עץ החייםרח' נהרדעה 8 ג.ציון
עץ התורהגבעת ציון רח' אליהו
עמנוגבעת ציון
רשב"י ג.ציוןרח' זבולון
שבנו ציוןבנימין פינת יהודית 18 אשקלון
שלום עופרי ז"לג.ציון 733/5
שערי שמיםג.ציון רח' שי
תפארת באבאישיבת ציון אשקלון
תפארת ציוןגבעת ציון רח' חגי 20
תקוותנומתנס גבעת ציון

אהבת אחיםהציונות 72
המרכזי ברנערח' יפתחל הגלעדי 65
יד מיכאלרח' משה שרת 38
ישמח משהת.ד 117
משכן אריאלסמטת חוגלה 9
משכן ברנערח' עתניאל
משכן פזאשכולי פז
סוד השבתאשכולי פז
שירת היםרח' גולני 21
תורת משהברנע ת.ד 16
ע"ש גבריאלגבעתי 15

דגל מחנה ראובןנאות אשקלון
משכן אביחינאות אשקלון
נווה אילןאריה 7
שבות ישראליהדות ברטניה

מושב גיאה 
מושב בת הדר
מושב משען

מגן אברהםאשתאול 6
סוד השבת
היכל השבת
משכן פז

אירועי תרבות

מעמד טקס חלוקת קמחא דפסחא לאברכים

טיול בין הזמנים לבני ישיבות אשקלון

סיום פרויקט ועתה כתבו לכם

מעמד סיום 50 מסכתות של בני הישיבות באשקלון

צור קשר

טלפון: 08-6714401
דוא"ל: info@ashkelondat.org
כתובת: אשתאול 1 אשקלון
שעות קבלת קהל: א'-ה' 8:30-13:30
דילוג לתוכן