מפעלים באשקלון

שם עסקכתובתסוג השגחהסוג כשרות
הזית 43הזית 43 מושב כוכב מיכאלפרווה
דלי פיש הנפח 25 אשקלוןכשר למהדריןפרווה
מכוורת יד מרדכייד מרדכי חוף אשקלוןכשרפרווה
קמח הארץהצבר 12 מושב כוכב מיכאלכשרפרווה
פיצוחי גלבית שקמה 55 מ.א. חוף אשקלוןכשרפרווה
מפעל אלסקה שפע בע"מרח' העמל 12 אשקלוןכשרחלבי / פרווה
מפעל פרינטו משקאות רח' חוצות היוצר 5 אשקלוןכשרפרווה
מפעל סודהסטרים תעשיותרח' האומן 18 אשקלוןכשרפרווה
מפעל סולבר מוצרי חלבון בע"מרח' החרש 8 אשקלוןכשרפרווה
מפעל כי טוב (ע.רן שיווק כיטוב בע"מ)רח' חוצות היוצר 40 אשקלוןכשרפרווה
מפעל ענבי ציון רח' החרש 3 אשקלוןכשרחלבי / פרווה
מפעל טבעית מוצרים מן הטבערח' העמל 20 אשקלון כשרפרווה
ספיר שיווק דגים הכישור 20 אשקלוןכשרפרווה
מפעל קרלסברגשד' בר-לב 5 אשקלוןכשרפרווה
עדן קינוחיםהעמל 20 אשקלוןכשר למהדריןחלבי / פרווה
חיסוניתהחרש 6 אשקלוןכשרפרווה
מפעל רביולוןרח' הנגר 8 אשקלוןבישול לדעת הרמ"אחלבי / פרווה
שילת-תרכיזי בית שיקמהמושבת בית שקמה 3 בית שקמהכשרפרווה
סעדה דגים בע"מפנינים 21/11 אשקלוןכשרפרווה
עטרת מלכותמושב ברכיה 71 מושב ברכיהכשרפרווה

דילוג לתוכן