מחלקת כשרות

מחלקת הכשרות במועצה הדתית אשקלון חולשת על מערך כשרות נרחב בתוככי העיר אשקלון וכן על כל אזור חוף אשקלון. המחלקה מנפיקה תעודת הכשר בשתי רמות כשרות: כשרות רגילה {תעודה בצבע אדום} וכשרות "למהדרין" {תעודה בצבע כחול}. בתעודה מצוין גם סוג הכשרות "בשרי/חלבי/פרווה".התעודה מעידה על כך כי בית העסק נמצא תחת ההשגחה ההלכתית של הרבנות המקומית ותחת הפיקוח של הרבנות הראשית לישראל חשוב לציין כי ישנם גם גופי כשרות קיקיוניים המנפיקים תעודות הכשר מזויפות, אשר אינם קשורים למועצות הדתיות. ואין לרבנות כל אחריות על הנעשה בבתי עסק אלו. במקרים רבים עולה חשש כבד לשימוש בבשר של נבלות וטרפות.

על בית העסק להציג את תעודת הכשרות, בה ניתן לראות את סוג הכשרות, תוקף התעודה ואת שם המשגיח ומספר הטלפון שלו בכל שאלה ניתן לפנות למשגיח המקומי המצויין בתעודה ובמידת הצורך אף למפקח הכשרות של האזור.

הליך קבלת תעודת כשרות

לפניכם נהלי הכשרות ב- 5  שלבים עיקריים על מנת להקל על תהליך קבלת התעודה

פתיחת תיק כשרות - פרטי העסק אופי העסק ומסמכים קשורים

כל בעל עסק בתחום המזון המעוניין בקבלת תעודת הכשר. ימלא בקשה כתובה ומפורטת בה הוא מבקש מהרבנות המקומית שבתחומה העסק נמצא, שתעניק לו תעודת כשרות וזאת בהתאם לתקנות חוק איסור הונאה (תעודות הכשר). בבקשה יש למלא את הפרטים המזהים של בית העסק, אופי הפעילות באופן מקיף כגון: הכשרה, בישול, אפיה, מוצרים מוגמרים, סוגי אריזה מתוכננים, שעות פעילות, בשרי/חלבי/פרוה וכו', אישורים ומסמכים רשמיים.

סיור בבית העסק, בדיקת התאמה ע"י מפקח הכשרות והנחיות ראשונות

מחלקת הכשרות תשלח מפקח כשרות מטעמה על מנת לבדוק בפועל את העסק על כל מרכיביו, שלוחותיו וסניפיו, ולוודא התאמת הבקשה שבטופס למציאות בעסק.
לאחר מכן יעביר המפקח חוות דעת בו הוא מגדיר כי בדק את העסק ופרטי הבקשה ואת המלצתו האם להנפיק תעודת כשרות מהסיבות המפורטות.
סיכום חוות הדעת יועבר באמצעות מנהל המחלקה להכרעתו של הרב נותן ההכשר.

תשלום אגרה - במשרדי מחלקת הכשרות במועצה הדתית

תשלום האגרה מתבצע ע"י בעל העסק אצל מזכירת מחלקת הכשרות. התשלום ע"פ לוח תעריפי אגרות של המשרד לשירותי דת.

חתימת הסכם בין העסק למועצה ובחירת משגיח

הרבנות והמועצה הדתית מכינים הסכם השגחה כתוב, בו יפורטו כל הנושאים המהווים התקשרות מחייבת בין בעל העסק ובין הרבנות שהפועל היוצא הוא מתן תעודת כשרות לעסק ואפשרות הפרסום כי העסק אכן כשר.
בהסכם יכללו פרטי בית העסק בעליו והגורמים האחראיים, נהלי הכשרות, זמני פעילות המשגיח, שכר הטרחה, איסור פתיחת העסק בשבתות מועדים וכד', הגדרת האריזות וכו'.
להווי ידוע כי אין לשפות ולשלם לכל גורם רבני הקשור לעסק מלבד גובה האגרה הקבועה בחוק.
בחירת משגיח – הרבנות תקצה משגיח/ים בעסק ותיתן כתב מינוי. המשגיח מצידו יחתום על אחריותו לביצוע נהלי הכשרות לעסק.
הרבנות איננה המעביד או המעסיק של המשגיח אולם סמכותה וחובתה להכתיב לבעל עסק מי הוא המשגיח, מה מעמדו, מה סמכויותיו וחובותיו.
המשגיח ימלא את תפקידו בהתאם להנחיות הרבנות תוך חובתו כעובד כלפי מעבידו בכל ענין ובתנאי שאיננו פוגע בחובותיו מטעם הרבנות.

הנפקת תעודת כשרות - לאחר אישור הרב הממונה

  • הרבנות תנפיק תעודת הכשר בהתאם לאופי העסק בו יצוינו הפרטים הבאים: בעל העסק, כתובת בית העסק, סיווג הכשרות: חלבי/בשרי/פרווה, רמת הכשרות: רגילה/מהדרין, שם המשגיח ומס' טלפון הנייד שלו.
  • כמו כן תוצב מדבקת ברקוד למנוע זיוף של תעודת ההכשר
  • חשוב לדעת: תעודת ההכשר הינה רכוש בלעדי הרבנות המקומית ורשאית להסירה בכל עת לאחר קיום ההנחיות הנזכרות בחוזר מנכ"ל.
  • עדכון התעודה – הרבנות תקפיד לחדש התעודה מיד עם תום תוקף התעודה הישנה.

פעילות המחלקה

צור קשר

ראש המחלקה: יצחק בן תקוה
טלפון: 053-7588186
דוא"ל: bentikva1020@gmail.com
שעות קבלת קהל: א'-ה' 8:30-13:30
דילוג לתוכן