סוג הקברסוג
שורה
התעריף עבורתאור תעריףמחיר
קבר בודדכל סוגי שורותכולםתושב העיר רכישה בחיים8,353.00
כל סוגי קבריםכל סוגי שורותכולםרכישה בחיים 10% הנחה(ועדת הנחות עפ"י קריטריונים)7,518.00
כל סוגי קבריםכל סוגי שורותכולםרכישה בחיים 20%(ועדת הנחות עפ"י קריטריונים).6,682.00
קבר בודדכל סוגי שורותכולםרכישה בחיים להורים שכולים5,700.00
כל סוגי קבריםכל סוגי שורותבן/בת זוג בלבדהנחה לאחר וועדה-2,380.00
קבר בודדשורות חריגותכולםקבורה בגוש 8 חריג15,000.00
כל סוגי קבריםשורות חריגותכולםגוש 7 חריג15,000.00
כל סוגי קבריםשורות חריגותכולםחריגה אזרחי תושב העיר15,000.00
קבר מכפלהשורות רגילותכולםמכפלה בודד בחיים6,682.00
קבר בודדשורות רגילותכולםרכישה בחיים 30% הנחה(ועדת הנחות עפ"י קריטריונים)5,553.00
קבר מכפלהשורות רגילותבן/בת זוג בלבדמכפלה תושב עיר מעל בן זוג קבור5,346.00

סוג הקברסוג
שורה
התעריף עבורתאור תעריףמחיר
קבר מכפלהשורות רגילותכולםמכפלה תושב חוץ בודד מהחיים8,019.00
קבר מכפלהשורות רגילותבן/בת זוג בלבדמכפלה תושב חוץ מעל בן זוג קבור8,019.00
קבר בודדשורות חריגותכולםקבורה בגוש 11 חריג+20%18,000.00
קבר בודדשורות חריגותכולםקבורה בגוש 8 חריג +20%18,000.00

סוג הקברסוג
שורה
התעריף עבורתאור תעריףמחיר
קבר מכפלהשורות רגילותכולםרכישה תושב חו"ל – 130,000.00
קבר מכפלהשורות רגילותכולםרכישה תושב חו"ל – 230,000.00
קבר בודדכל סוגי שורותכולםרכישה תושב חוץ לארץ41,765.00
כל סוגי קבריםכל סוגי שורותכולםתעריף קבורה חו"ל לילה8,737.00
כל סוגי קבריםכל סוגי שורותכולםתעריף קבורה חו"ל יום7,055.00

סוג הקברסוג
שורה
התעריף עבורתאור תעריףמחיר
כל סוגי קבריםכל סוגי שורותכולםחריגה אזרחית תושב חוץ לעיר18,000.00
כל סוגי קבריםכל סוגי שורותכולםרכישה בחיים לתושב חוץ לעיר10,024.00
כל סוגי קבריםכל סוגי שורותכולםאגרת יסוד500
כל סוגי קבריםכל סוגי שורותכולםתכריכי פשתן200
כל סוגי קבריםכל סוגי שורותבן/בת זוג בלבדהנחה (סכום הנחה לבן /בת זוג תושב העיר)-1,671.00

דילוג לתוכן