חברי המועצה

יו"ר המועצה
שלמה פרוור

מחלקת נישואין
הרב אברהם סגיס

מחלקת קבורה
אלי יפרח

מחלקת כשרות
הרב יצחק בן תקוה

מחלקת מקוואות
הרב שמעון עמר

מחלקת עירוב
שאול עופר

דילוג לתוכן